Antutu 400000

在antutu的Blackshark 2赞成400000
即将推出的Black Shark 2 Pro将超过AnTuTu的400 000结果

对于2时代,Black Shark品牌将推出一款新的智能手机 - Black Shark 2 Pro。 关于...